فهرست NCWNN1398
 

تاریخ های مهم

تاریخ های مهم:

زمان برگزاری:                                31 مرداد و 1 شهريور 1398

- شروع ثبت نام و ارسال مقالات:              15 ارديبهشت ماه 1398

- آخرین مهلت  ارسال مقالات:                 17 خرداد ماه  1398   تا 31 خردادماه 1398  تمديد شد

- اعلام نتایج داوری مقالات:                    31 تير ماه 1398

- آخرین مهلت ثبت نام:                         12 مردادماه 1398حامیان همایش