تاریخ های مهم

زمان برگزاری:

31 مرداد و 1 شهريور 1398

- شروع ثبت نام و ارسال مقالات:

15 ارديبهشت ماه 1398

- آخرین مهلت  ارسال مقالات:

17 خرداد ماه  1398   تا 31 خردادماه 1398  تمديد شد

- اعلام نتایج داوری مقالات:

31 تير ماه 1398

- آخرین مهلت ثبت نام در همايش:

24 مردادماه 1398حامیان همایش