اسکان

به اطلاع شركت كنندگان در همايش مي رساند پذيرش ميهمانان در روز پنجشنبه 31 مرداد از ساعت 7:30 شروع مي شود. عليهذا ميهماناني كه قبل از اين ساعت و يا شب قبل به يزد مي رسند مي توانند مستقيماً به محل اسكان واقع در دانشگاه يزد- ورودي دانش مراجعه كنند. جهت دريافت نقشه مسير بر روي تصوير كليك كنيد
قابل توجه شرکت کنندگان محترم چهارمين همايش ملي علوم و فناوري نانو

به استحضار مي‌رساند، کميته اجرايي همايش مکان‌هاي زير را جهت اسکان ميهمانان ارجمند اختصاص داده است
۱- مهمانسراي دانشگاه (جهت اسكان خانوادگي)
۲- مهمانسراي دانشجويي (جهت اسكان انفرادي)

**********************************************

هزينه اسکان در مهمانسراي دانشگاه:

اتاقهاي دو تخته به ازاي هر نفر هر شب 50000  تومان

اتاقهاي چهار تخته به ازاي هر نفر هر شب 40000 تومان

اتاقهاي نه تخته به ازاي هر نفر هر شب 30000 تومان

**********************************************

هزينه اسکان در مهمانسراي دانشجويي(سوئيتي):

اتاقهاي سه تخته  و چهارتختهبه ازاي هر نفر هر شب 35000 تومان

**********************************************

هزينه اسکان در خوابگاه هاي دانشجويي

اتاقهاي چهار يا  شش تخته به ازاي هر نفر هر شب 15000 تومان
با توجه به محدوديت ظرفيت مهمانسراي دانشگاه خواهشمند است در اسرع وقت تقاضاي خود را جهت استفاده از مهمانسرا از طريق ثبت نام در همايش اعلام فرماييد.

ظرفیت مهمانسراهاي دانشگاه تکمیل شده است.

**********************************************

 حامیان همایش