فهرست NCWNN1398
 

اسکان

شرکت کنندگان محترمی که تمایل دارند از مجموعه خوابگاه های دانشگاه یزد ( مستقر در داخل دانشگاه) استفاده نمایند به ازاء هرشب مبلغ 150000 ریال (یکصد و پنجاه هزار ریال) پرداخت نمایند.

ضمنا ظرفیت هر سوئیت 4 نفر می باشد.

 

ضمنا افرادی که تمایل دارند از هتل های شهر یزد استفاده نمایند اسامی هتل ها بشرح ذیل می باشد.

نام

نشانی و ایمیل

تلفن

هتل پارسیانحامیان همایش